Logo Kremnice

Zapojili sme sa aj do verejnej súťaže o návrh loga mesta Kremnica. Základom loga je trajektória chodníkov v centre Kremnice.

Logo tak dedí jedinečnosť samotného mesta. Navyše podčiarkuje ideu sloganu „mesto príbehov“, nakoľko použité trasy chodníkov sa stretávajú v jednom bode, ktorý možno chápať ako miesto stretávania ľudí, spoznávania ich príbehov a v neposlednom rade ako miesto vytvárania príbehov nových.

Okrem toho trajektórie chodníkov vytvárajú hneď viacero písmen „K“, čo je vyjadrením faktu, že Kremnica má viacero podôb.

Farebne je logo ladené tak, aby korešpondovalo s erbom mesta.

späť na portfólio